Tankrensing

Tankrensing i Tromsø

Tankvask

Moderne spylebiler og fagpersonell sertifisert av Norsk Tanksikkerhet gjør oss i stand til å utføre tankvask på de aller fleste typer tanker.


For oss har det ikke noe å si om tanken er stor eller liten, vanskelig plassert, nedgravd eller frittstående. Vi kan tømme og rengjøre tanker for både petrokjemiske og organiske stoffer med desinfisering og varmt vann som våre Kombi-biler produserer selv på arbeidsstedet.

Vårt personell har oppnådd sertifisering fra Norsk Tanksikkerhet og er kvalifisert til å entre og kontrollere tanker, måle gassnivåer, utarbeide HMS-plan og utstede arbeidssertifikater.

EKSEMPLER PÅ TANKER VI TØMMER OG VASKER:

 • Drivstofftanker
 • Oljetanker
 • Siloer
 • Fôr-lektere
 • Tanker ombord i båter
 • Ensilasje-tanker
 • Fettutskillere
 • Septiktanker
 • Borekaks

Vi benytter effektive miljøfiltre som renser forurenset vann på stedet, og i forbindelse med avvikling av gamle nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin utfører vi gjerne full pakke: tømming, rensing og fjerning med minimalt fotavtrykk på arbeidsstedet. Er det behov for annet utstyr for oppgraving har vi et godt samarbeid med vår søsterbedrift Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS.

Kontaktskjema

 • Skriv inn din kommune, slik at vi vet hvor jobben befinner seg,
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 15 MB, Max. files: 3.
   Legg gjerne med et bilde som viser oppdraget. Maks 3 bilder.
  Nyhetsbrev
  Sertifiseringer og medlemskap