Tankrensing

Tankrensing i Tromsø

Tankvask

Moderne spylebiler og fagpersonell sertifisert av Norsk Tanksikkerhet gjør oss i stand til å utføre tankvask på de aller fleste typer tanker.


For oss har det ikke noe å si om tanken er stor eller liten, vanskelig plassert, nedgravd eller frittstående. Vi kan tømme og rengjøre tanker for både petrokjemiske og organiske stoffer med desinfisering og varmt vann som våre Kombi-biler produserer selv på arbeidsstedet.

Vårt personell har oppnådd sertifisering fra Norsk Tanksikkerhet og er kvalifisert til å entre og kontrollere tanker, måle gassnivåer, utarbeide HMS-plan og utstede arbeidssertifikater.

EKSEMPLER PÅ TANKER VI TØMMER OG VASKER:

  • Drivstofftanker
  • Oljetanker
  • Siloer
  • Fôr-lektere
  • Tanker ombord i båter
  • Ensilasje-tanker
  • Fettutskillere
  • Septiktanker
  • Borekaks

Vi benytter effektive miljøfiltre som renser forurenset vann på stedet, og i forbindelse med avvikling av gamle nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin utfører vi gjerne full pakke: tømming, rensing og fjerning med minimalt fotavtrykk på arbeidsstedet. Er det behov for annet utstyr for oppgraving har vi et godt samarbeid med vår søsterbedrift Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS.

Kontaktskjema

Melding
Vi er sosiale

Følg oss på Facebook for å få med deg mer av alt vi driver med i Vacumkjempen Nord-Norge >

NYHETSBREV

Sertifiseringer og medlemskap