Dieselrens – hold drivstoff i ypperste kvalitet

Med innovativ miljøvennlig teknologi kan vi tilby rens av kontaminert diesel som fjerner all forurensning og polerer dieselen tilbake til ny kvalitet i henhold til ISO-4406 – eller bedre!


Hvert år destrueres tonnevis med forurenset diesel. Dette er lite kostnadseffektivt og belastende for helse og miljø.

Med dieselrens kan du holde drivstoffet i sin høyeste kvalitet, og dermed også forlenge levetiden til motoren og unngå kostnader knyttet til motorhavari.

Ta et senario; Et nødstrømsaggregat startes en gang i måneden for rutine vedlikehold med en time kjøretid, uten registrert avvik. Neste gang aggregatet benyttes er i en nødsituasjon hvor kjøretiden blir vesentlig lengre, og påfyll av ny diesel blir nødvendig. Ved fylling av tank virvles grums og forurensning opp, tetter filtret og fører til stans på aggregat – mulig havari.

 

Hvordan gjør vi det?

Når dieselen renses pumpes den gjennom rensemaskinen og tilbake til tank. Dette er viktig ved utstyr som er knyttet til beredskap fordi det sørger for at ingen maskiner er ute av drift mens dieselen renses. På denne måten kan man også holde tanken som rommer dieselen ren og unngå tankrens som vil medføre driftsstans, i tillegg til å avdekke avvik ved selve dieseltanken på et tidlig stadium.

Er diesel og tank forurenset iverksetter vi tankrens. Diesel tas ut og mellomlagres mens tank vaskes, og dieselen poleres tilbake til tanken til en kvalitet som tilfredsstiller ISO-4406.

 

Det lønner seg med periodisk kontroll og dieselrens

På kort sikt kan du kutte kostnadene med 70% ved å rense dieselen fremfor å destruere den, og på lang sikt er det enda større besparelser ved å forlenge levetiden på maskiner og drivstoff.

Regnestykket kan du gjøre selv! Diesel du har betalt x antall kroner for er ødelagt og må destrueres. Destruksjon koster x antall kroner per liter. Til slutt må du erstatte dieselen. Vi renser diesel til en brøkdel av prisen!

Er du usikker på tilstanden på din diesel så er vi også behjelpelig med å ta bunnprøver av innholdet på tanken, da det er her eventuelle utfellinger og urenheter vil ligge. Vi har både kunnskapen og erfaringen for å ta prøvene korrekt slik at prøveresultatet er til å stole på.

Ved periodisk dieselrens og kontroll kan du drive på en mer bærekraftig måte – bedre for deg, bedre for miljøet.

Ta kontakt med Vacumkjempen Nord-Norge AS for råd og hjelp!

Foto: Fuel-service.no

Nyhetsbrev
Sertifiseringer og medlemskap