Om bedriften

Vacumkjempen Nord-Norge AS er spesialister på flytting av masser og væsker ved hjelp av vakuum og trykk. Vi takler store og små utfordringer ved hjelp av vår moderne og fleksible maskinpark som betjenes av dyktige og sertifiserte fagfolk.


Vi ble etablert i 1998, så vår kompetanse som en grundig, effektiv og innovativ aktør i vår bransje er utviklet over flere tiår. På utstyrsfronten er vi godt rustet: Til vår rådighet har vi blant annet flere kraftige mobile supersugere og spylebiler og mye annet avansert utstyr, for eksempel til filming av rør. Vi er med andre ord godt skodd for de oppgaver vi skal løse.

Miljøets beste i fokus

I all vår virksomhet har vi miljøets beste i fokus, enten oppdragene dreier seg om skadeforebyggelse, vedlikehold, reparasjoner eller opprydning etter uhell eller ulykker. En stor del av de tjenestene vi utfører handler om å samle inn naturskadelige stoffer, transportere dem og holde omgivelsene rene.

Vi overtar gjerne der andre gir opp

For oss er ingen jobb for liten, og ingen for stor. Ola og Karis tette kloakker er like interessante som Mor Norges rasfarlige fjellsider. Vi overtar gjerne der andre gir opp!

Vår base er i Tromsø, men alt vårt utstyr er mobilt og vi kan utføre oppdrag over hele Skandinavia. Bedriften er et datterselskap i SK Gruppen og blir til daglig ledet av Stig Kristiansen som også er gründer. Høsten 2016 åpnet bedriften en ny avdeling i Alta som skal levere tjenester til hele Finnmark.

Stig Kristiansen er Daglig Leder i bedriften som snart feirer 20 år!
Stig Kristiansen er Daglig Leder i bedriften som snart feirer 20 år!
Vacumkjempen Nord-Norge AS er en spesialistbedrift basert i Tromsø siden 1998. Vi er spesialister på flytting av masser og væsker ved bruk av vakuum og trykk.