Miljø

Vi i Vacumkjempen Nord-Norge AS mener at selv om kjernevirksomheten din i all hovedsak drives av diesel, kan du fortsatt gjøre ditt for miljøet. En stor del av de tjenestene vi utfører handler om å samle inn naturskadelige stoffer, transportere dem og holde omgivelsene rene. I tillegg er vi stolt leverandør av tjenester til Norsk Oljevern.


Det er ikke uten grunn at vi valgte fargen grønn for bilene våre. Vi vil alltid strebe for å bevare miljøet vi alle lever i og utvikle nye metoder for å bekjempe skadelige utslipp.

Oljevern

I forbindelse med oljeutvinningsvirksomheten utenfor norskekysten har vi et samarbeid med den sentrale organisasjonen Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) – på flere fronter. I NOFOs teknologiuviklingsprogram 2010 har vi bidradd i et prosjekt for utvikling av ny teknologi for å redusere risikoen for uhell som kan medføre forurensning av miljøet (sjø eller strand) og/eller redusere skadeomfanget ved eventuelle uhell i forbindelse med oljeutvinning.

I tillegg gjennomgår vårt personell hyppig kursing i effektiv bekjempelse av oljeutslipp, og deltar årlig på øvelser i regi av NOFO for å alltid være fremst og best på oljevern.

Ved å tilby en kombinasjon av vår unike kompetanse og mobilitet, ADR-godkjent utstyr og vårt egenutviklede Beach Cleaning Vacuum System (BCVS) for oppsamling av olje samt rens i strandsone er vi nå den foretrukne leverandør for oppsamling av olje i strandsone for norsk oljevern.