Statkraft – tømming av sandfang i Kobbelv kraftverk


Høsten 2019 ble Vacumkjempen Nord-Norge AS valgt til å tømme sandfangene i Kobbelv kraftverk for Statkraft. Dette kraftverket ligger om lag 700 meter inne i fjellet ved Kobvatn i Sørfold kommune i Nordland og har siden 1987 produsert 720 GWh årlig. Dette tilsvarer omentrent det dobbelte av årsforbruket til Narvik by. Kraftverket henter vann fra ikke mindre enn åtte vann i fjellene med en brutto fallhøyde på 611 meter til turbinene.

Oppdraget vårt var å tømme sandfanget i tunnelen mellom vannmagasinene og kraftverket. Vi løste dette ved å bruke to av våre supersugere til å suge ut sanden på en avstand rundt 250 meter mellom bilene og arbeidsstedet. Totalt ble det suget ut omtrent 600 kubikkmeter sand som ble transportert ut av anlegget og tømt i deponi.

 

Melding
  • Skriv inn din kommune, slik at vi vet hvor jobben befinner seg,
Vi er sosiale

Følg oss på Facebook for å få med deg mer av alt vi driver med i Vacumkjempen Nord-Norge >

NYHETSBREV

Sertifiseringer og medlemskap