Slamsuging

Vi mener det når vi sier at «vi blåse i ka vi sug». Vårt fokus har alltid vært å ha utstyr for å være i stand til å suge opp alle typer slam, løsmasser og væsker fra steder andre anser som umulig.


Slamsuging er å bruke kraftige pumper påmontert tankbiler til å suge opp materiale som eksempelvis slam, septik, væsker eller sandfang.

ADR-godkjente Supersugere og Kombi-biler

Vår maskinpark består av ADR-godkjente Supersugere og Kombi-biler. Forskjellen er at Supersugere kan suge inn og blåse ut tørre masser og væsker ved bruk av dynamiske pumper, og Kombi-biler hovedsakelig brukes til å suge inn slam og væsker. Sistnevnte har også egen vanntank og utstyr til høytrykksspyling av rør og overflater.

Dette gjør at vi ikke bare kan løse alle typer oppdrag, men også alle oppdragstørrelser. Kombi-bilene er svært allsidig og kan på egen hånd utføre de fleste oppdrag innen tømming, spyling og suging. Innebærer oppdraget store mengder av slam/væsker, kan vi bringe inn Supersugere som har markedets største pumpekapasitet.

Store avstander er ingen hindring

Avstanden fra bilene til arbeidsstedet medfører heller ikke store problemer. Vi har på tidligere oppdrag brukt Supersugere til å suge masser og slam på avstander opp til 300 meter horisontalt, og 50 meter vertikalt uten problemer.

Vi kan tømme og vaske

 • Septiktanker
 • Pumpestasjoner
 • Vaskerenner
 • Slamavskillere
 • Sandfang
 • Bunnslam i kjøl på båter
 • Slambanker
Kombibil ute på oppdrag
Kombibil ute på oppdrag
Vacumkjempen Nord-Norge AS er spesialister på flytting av masser og væsker ved bruk av vakuum og trykk. Det innebærer at vi har supersugere og kombibiler som kan suge opp alt fra jord opp av bakken til væsker på store avstander raskt og effektivt. Våre biler er og ADR-godkjente slik at vi kan transportere forurenset materiale.

Kontaktskjema

 • Skriv inn din kommune, slik at vi vet hvor jobben befinner seg,
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 15 MB, Max. files: 3.
   Legg gjerne med et bilde som viser oppdraget. Maks 3 bilder.
  Nyhetsbrev
  Sertifiseringer og medlemskap