Suging av aske fra fjernvarmeanlegg for Kvitebjørn Varme AS

En konsekvens av å produsere miljøvennlig fjernvarme er aske. Store mengder aske. Denne må til tider fjernes og da blir Vacumkjempen Nord-Norge AS kontaktet!


En av de tingene som gjør våre supersugere så effektive og allsidige er at de kan suge opp tørre masser. Dette gjør dem blant annet i stand til å suge opp aske fra steder som er utilgjengelig for konvensjonelle metoder. Da Kvitebjørn Varme AS skulle ha service-stans på fjernvarmeanlegget deres ble VNN engasjert til å tømme filtertankene og quenchene for aske.

Vi plasserte vår Disab Centurion supersuger utenfor fabrikken og la slanger inn til arbeidsstedet. Asken ble da sugd rett fra tankene inn på bilen og kunne deretter transporteres til angitt deponi. All honnør til guttene våre som gjennomførte jobben mesterlig i delvis klaustrofobiske omgivelser!

Vårt mannskap må følge strenge regler for HMS under dette arbeidet. Aske er klassifisert som helseskadelig og skal ikke inhaleres eller komme i kontakt med hud. I samarbeid med oppdragsgiver ble gode rutiner utarbeidet for å utføre arbeidet sikkert og trygt for alle inne på anlegget.

Nyhetsbrev
Sertifiseringer og medlemskap