Miljøsanering og skadesanering

Miljøsanering er i fokus hos oss, og målet er at alt vi gjør er i sum til miljøets beste. Den miljøbelastning driften av vår maskinpark skaper oppveies mangedobbelt av den positive miljøeffekten vi genererer.


Vacumkjempen No rd-Norge AS er godkjent til å samle inn og håndtere miljø- og helsefarlige forurensende og giftige masser og væsker. I tillegg er våre biler ADR-godkjente (i henhold til den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods). Vi kan dermed frakte forurenset masse og/eller væske i forbindelse med farlig avfall, rensing av grunn, olje- eller parafinlekkasjer i terrenget, tømming av olje- og fettutskillere i restauranter, og sloppvann fra skip o.l.

Til miljøsanering benytter vi effektive miljøfiltre som renser forurenset vann på stedet, og i forbindelse med avvikling av gamle nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin utfører vi gjerne full pakke: tømming, rensing og fjerning med minimalt fotavtrykk på arbeidsstedet.

Med våre Kombi-biler kan vi også rense forurenset grunn på stedet eksempelvis i veibaner, på anleggsområder og drivstoffanlegg.

I krisesituasjoner har vi døgnvakt og kan rykke ut på kort varsel. Dette kan eksempelvis gjelde ved skadesanering, oversvømmelser i hus, transportulykker og andre hendelser. Våre Supersugere og Kombibiler kan samle opp avfall og last som kan tas vare på eller transporteres til godkjent deponi. Vi er mobile og kan rykke ut i hele Nord-Norge.

"Vi benytter effektive miljøfiltre som renser forurenset vann på stedet"

Kontaktskjema

 • Skriv inn din kommune, slik at vi vet hvor jobben befinner seg,
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 15 MB, Max. files: 3.
   Legg gjerne med et bilde som viser oppdraget. Maks 3 bilder.

  Vi kan også hjelpe med

  Nyhetsbrev
  Sertifiseringer og medlemskap