Foto: Tømming av olje- og fettutskillere

Foto: Tømming av olje- og fettutskillere

Tømming av olje – og fettutskillere

Vi har lang erfaring med å tømme olje- og fettutskillere på en effektiv og diskret måte.


Fettutskillere

Kommunestyret i Tromsø vedtok 17.02.2016 en lokal forskrift for utslipp av fettholdig avløpsvann fra næringsvirksomheter. Dette pålegger næringsvirksomheter å ha en kontrakt for tømming av fettutskilleren minst fire ganger per år med en godkjent leverandør – det er oss.

Vi utfører tømming av olje- og fettutskillere på en effektiv og diskret måte slik at vi i minst mulig grad forstyrrer deres drift. Etter hver tømming vil vi levere en tømmerapport til dere som kan brukes som dokumentasjon ovenfor Tromsø Kommune for hvor ofte deres bedrift trenger å tømmes.

Installerer du ny fettutskiller kan du registrere denne hos Tromsø Kommune på dette skjemaet. Ønsker du å søke om dispensasjon fra Tromsø Kommune for færre tømminger per år kan du bruke våre tømmerapporter som dokumentasjon, og sende en søknad til va.kundeservice@tromso.kommune.no. Innen 1. Februar hvert år skal eiere av fettutskillere levere inn årsrapport hvor tømmingene og tilstanden til utskilleren er dokumentert.

Har du spørsmål om dette kan du gjerne ringe oss også!

Vårt mål er at du som kunde skal ha forutsigbarhet i forhold til utførelse og kostnadsnivå, og at det i minst mulig grad skal forstyrre driften din. Fettet vi henter blir ikke bare brent i ovner, men omdannes til biodiesel for en grønnere hverdag. Ta kontakt med oss om du ønsker informasjon om dette og for inngåelse av tømmekontrakt.

Oljeutskillere

En oljeutskiller må tømmes og kontrolleres minst en gang per år avhengig av størrelse og lokale forskrifter, men hovedregelen er at man ikke har lov til å forurense. Har du en oljeutskiller er det du som har det overordnede ansvaret for at dette utføres.

Vi har ADR-godkjente Kombi-biler som kan tømme olje- og fettuskillere, rengjøre dem og transportere avfall fra oljeutskillere, i tillegg til at vi har sertifisering til å entre og kontrollere tankene i henhold til gjeldende lovverk. Etter utført kontroll vil vi utarbeide en rapport som sendes til dere og Tromsø Kommune.

"Fettet vi henter blir ikke bare brent i ovner, men omdannes til biodiesel for en grønnere hverdag."
Foto: Tømming av olje- og fettutskillere

Kontaktskjema

 • Skriv inn din kommune, slik at vi vet hvor jobben befinner seg,
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 15 MB, Max. files: 3.
   Legg gjerne med et bilde som viser oppdraget. Maks 3 bilder.
  Nyhetsbrev
  Sertifiseringer og medlemskap