Vei- og tunneldrift


En fleksibel og innholdsrik maskinpark

Vi tilbyr et bredt utvalg tjenester innen drift og vedlikehold av veier og tunneler. Med vår store maskinpark som inneholder kombibiler, kostebiler og supersugere kan vi blant annet utføre:

 • Tømming av kummer, sluker, sandfang
 • Vask av veibaner, broer, fasader og tunneler med eller uten såpe
 • Rensking av fjellskjæringer med vann
 • Spyling av rør/stikkrenner opp til 2000 mm diameter
 • Tining av frosne avløp og rør med trykk og varmt vann
 • Tømming av slambanker i tunneler
 • Kosting av vei og fortau
 • Skånsom avdekking av kabelkulverter, rør og fundamenter
 • Rengjøring av pumpestasjoner i tunneler

Gjennom en årrekke har vi opparbeidet oss lang erfaring på å å utføre disse tjenestene for både statlige og private aktører. Vårt utstyr tilfredsstiller de høyeste kvalitetskrav til utførelse.

Kostnadseffektivitet

Vår ambisjon er å alltid ha det beste utstyret for jobben, og å utføre våre oppgaver med likeverdig fokus på kvalitet og effektivitet. Våre allsidige Kombi-biler er kostnadseffektive ved at de kan utføre flere oppgaver og har kraftige pumper som får jobben gjort skikkelig.

 

Visste du?

Med hjelp fra vår søsterbedrift Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS kan vi tilby en helhetlig utførelse av oppdrag der konvensjonelt anleggsutstyr trengs.

Vår Müller Canalmaster kombibil kan påmonteres en mekanisk arm i front som muliggjør fleksibel vask av vei, fortau og fasader på bygg.
Her demonstrerer vi kapasiteten på vår Müller Canalmaster til å effektivt spyle tunneller. Innslaget rett bak Polaria ble meget ren og fin.
Fasadevask langs Stakkevollveien
Fasadevask langs Stakkevollveien

Kontaktskjema

 • Skriv inn din kommune, slik at vi vet hvor jobben befinner seg,
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 15 MB, Max. files: 3.
   Legg gjerne med et bilde som viser oppdraget. Maks 3 bilder.
  Nyhetsbrev
  Sertifiseringer og medlemskap