Polygon AS


Polygon AS har et godt samarbeid med Vacumkjempen på mange av våre prosjekter, alt fra tining av vannrør, suging av masser, til rengjøring av brannskader. Særlig vi vil trekke frem samarbeidet på større brannskader der vi har fått bistand til levering av oppvarmet vann, spyling, samt oppvarming av bygning. Polygon AS anser Vacumkjempen som en meget pålitelig, løsningsorientert og seriøs aktør med et vidt aspekt av tjenester, og vi føler det er en trygghet i å kunne be om bistand av VNN grunnet høy kompetanse, godt utstyr og fokus på HMS.

Polygon AS - Lars Erik Åstrøm, Depotleder Tromsø

Nyhetsbrev
Sertifiseringer og medlemskap